بلاقا گؤره
بيزيم بو وئبلاق دا تكجه بيلگي لريزي آرتيرماق دان سونرا آيري بير آماج يوخوموز
بؤلوم لر
     
سایغاج
rss feed
سؤنمز وطن
بير وئبلاق آذربايجان و توركلر اوچون
آنا یارپاق       ایلگی      

شوونيزم فارس تحمل سربلندي توركان را ندارند قريب صد سال است كه قصد ازبين بردن هويت وهستي توركان را دارند ودراين راه( زبان،مدنيت وتاريخ) ما را هدف گرفته اند. آنان با استعمارفرهنگي قصد راهگشايي براي استعمارسياسي واقتصادي توركان را دارند.

ملتي كه زبان مادري خود را ازدست داده ازكشف وتوليد بي بهره بوده و افتخاركردن به توانايي هاي خود را ازدست مي دهداين چنين ملتي آماده ي استعمارشدن است به همين جهت مبارزه با استعمار فرهنگي سياسي و اقتصادي شوونيزم با تلاش هاي فرهنگي ما آغازمي شود. اولين مبارزه ي ما بازگشت به خويش و هويت طلبي است ملت ما براي رهايي ازچنگال استثمار به جاي تكيه كردن به ديگران بايدياد بگيرد كه روي پاي خود بايستد. اين مبارزه هم سخت است وهم آسان.

اگرشعورملي يك ملت بيدارباشد و روزبه روزافزون گردد استعماركردن آن ملت راحت نيست به راحتي وبدون صرف هزينه هاي گزاف مي توانيم شعورملي ملتمان را بالا ببريم ..

1-با فرزندانمان به زبان توركي صحبت كنيم. به آنها اهميت ارزش وقدرت وزيبايي زبان توركي را بشناسانيم .

2-خواندن ونوشتن به توركي را ياد بگيريم. شانس پذيرفتن زبان تركي ازسوي دولت به عنوان زبان رسمي درآينده وجود دارد. ازهمين حالا بايد شروع به سواد آموزي كنيم تا درآن روز انسانهاي با سوادي باشيم نه بي سواد.

3-براي فرزندانمان وشركتها و مغازه ها ومحل هاي كار خود نام توركي انتخاب كنيم .

4-جغرافياي ايران، توركان جهان، آذربايجان وسايرتوركان ايران را به همديگر آموزش دهيم .

5- درتهران وسايرشهرهاي دوزبانه با مخاطبهايمان ابتدا به زبان توركي صحبت كنيم پس ازاينكه فهميديم طرف مقابل تورك نيست آنگاه فارسي صحبت كنيم .

6-درمهماني ها وديد وبازديدها به دوستان و آشنايان خود كتاب توركي يا كاست CDكه حاوي موسيقي توركي است يا فيلم توركي يا كتاب درمورد تاريخ زبان و مدنيت آ‍زربايجان است، هديه دهيم.

7-به جاي واژه ها ي فارسي كه وارد زبان توركي شده اند از واژه هاي توركي استفاده كنيم.

8-دركنسرتهاي آزربايجاني وجشن هاي ملي آزربايجان به صورت فعال شركت كنيم ودوستان وآشنايان خود را نيزدرچنين مراسم هايي به همراه خود برده وآنها را نيزشركت دهيم .

9-درخريد اجناس دقت كنيم بيشتراجناسي را خريداري كنيم كه متعلق به آزربايجان يا شركتهاي آزربايجاني است .

10- ابتدا موظف به شناخت بزرگان ادب وفرهنگ آزربايجان مثل فضولي واحد و شهريار هستيم وپس ازآن حافظ سعدي وشكسپير. قسمت عمده اي ازبيت المال صرف شناخت، گسترش وترويج فرهنگ وزبان فارسي مي شود .ما بايستي زمان، انرژي وسرمايه ي خود را صرف شناخت، گسترش وترويج فرهنگ وزبان سركوب شده ي خود بكنيم .

11-درمكان هاي عمومي، اتومبيل شخصي ،نزد ميهمانان بايستي ازموسيقي آزربايجاني استفاده كنيم درابتدا بايستي موسيقي خود را ياد بگيريم وبه ديگران ياد دهيم. موسيقي آزربايجاني يكي از غني ترين وشناخته شده ترين موسيقي هاي دنياست .

12- درحال حاضربه دليل شرايط خاصي كه وجود دارد ازفروختن زمين وسهام شركت ، به افراد غيرتورك زبان و غير آزربايجاني خودداري كنيم . ارزان بفروشيم ولي به خودمان بفروشيم .. با اين كارخواهيم توانست ازادعاي ديگران برثروت وخاك آزربايجان نيز جلوگيري به عمل آوريم .

13-با وجود مشكلات وسختي هاي فراوان بايستي سرمايه داران را مجاب وتشويق به سرمايه گذاري در آزربايجان كنيم . بايستي پتانسيل هاي اقتصادي وسرمايه گذاري آزربايجان را به آنها نشان دهيم ومعرفي كنيم تا با اميد به خدا سرمايه هاي آزربايجان ازمناطقي مثل تهران دوباره به آزربايجان برگردانده شود.

14-بايستي به همه بفهمانيم وبگوييم كهما تورك هستيم وزبان مادري وملي ما توركي است . نگوييمكه ما آزري هستيم وزبان ما آزري است . با شناساندن جغرافياي فرهنگي وتاريخي آزربايجان وزادگاه خود به همه بفهمانيم كه ما آزربايجاني هستيم .

15-تا جايي كه مي توانيم ازخريد نشريات سراسري سانتراليست (تمركزگرا) خودداري كنيم ودرمقابل اقدام به خريد نشريات آزربايجاني كنيم وازآنها حمايت كنيم .

16-درانجمن ها وتشكلات شوونيستي شركت نكنيم و از آنها حمايت نكنيم. درد آزربايجان را بدانيم واز انجمن ها وتشكلاتي كه به آزربايجان ارزش و اهميت قائلند وخيرخواه مردم آزربايجان هستند حمايت كنيم ودرآنها فعاليت كنيم .

17-اگرچه خواندن ونوشتن به تركي را خوب بلد نباشيم با اين حال سعي كنيم كه كارت هاي تبريك وعروسي وsmsوايميل هايمان را به زبان توركي بنويسيم .

18-زنجان، اردبيل، تبريز ،اورميه،همدان،باكو،گنجه،نخجوان و... همگي شهرهاي آزربايجان هستند. بدون توجه به اختلافات كوچك فرهنگي بايد بدانيم كه همگي ساكنان اين مناطق( تورك) هستند بايستي درمقابل شوونيزم فارس همه باهم اتحاد داشته باشيم وبه هرچه قدرتمندتر شدن آزربايجان كمك كنيم وبدانيم كه ملت ما ازپتانسيل هاي بالايي برخوردارهستند .

اين نوشته را با دقت بخوانيم وبين ملت خودمان پخش كنيم وچيزهايي را كه فهميده ودرك كرده ايم آناليز كنيم وآنها را روي كاغذ بياوريم وبدانيم كه هرقدمي كه در را ه سربلندي وپيشرفت آذربايجان برداشته مي شود با ارزش وگرانبهاست .


گؤنده ر 100 درجه کلوب دات کام گؤنده ر
بؤلوم :
یارپاق لار :
 
   
 
Powerd By : ARZUBLOG.COM Theme Designer : MyTheme.ir