بلاقا گؤره
بيزيم بو وئبلاق دا تكجه بيلگي لريزي آرتيرماق دان سونرا آيري بير آماج يوخوموز
بؤلوم لر
     
سایغاج
rss feed
سؤنمز وطن
بير وئبلاق آذربايجان و توركلر اوچون
آنا یارپاق       ایلگی      
چهارشنبه 11 مرداد 1391 :: نويسنده : سؤنمز وطن
- جملات تركي2%ابهام جمله اي توليد مي كنند(يعني يك خارجي اگر زبان تركي را روي كتاب ياد بگيرد،پس از ورود به يك كشور ترك زبان مشكلي نخواهد داشت).

- جملات انگليسي نيم درصدو جملات فرانسوي تقريبا1% ابهام توليد مي كند.

- جملات فارسي67% ابهام توليد مي كنند(يعني يك خارجي كه فارسي را ياد گرفته،به سختي مي تواند در ايران صحبت كرده و يا جملات فارسي رادرك كند مگر آنكه مدت زيادي در همان جامعه مانده و بصورت تجربي ياد بگيرد)كه اين براي زبان ضعف بسيار بزرگي است.

- جملات عربي 8تا9%ابهام توليد مي كنند.

- معكوس پذيزي (ترجمه كامپيوتري) كليه زبانها بجز زبان هاي عربي و فارسي امكان پذير بوده و براي عربي خطاي موردي 45% و براي زبان فارسي 100% است. يعني زبان فارسي را نمي توان بافرمولهاي زبانشناسي به زبان ديگري تبديل كرد.

- زبان تركي راشاهكار زبان معرفي كرده اندكه براي ساخت آن از فرمولهاي بسيار پيچيده اي استفاده شده است.خانم *نيكتاهايدن*

- متخصص و زبان شناس مشهورآلماني در موسسه اروپايي يورتوم گفته است: انسان در آن زمان قادر به توليد اين زبان
نبوده و موجودات فضايي اين زبان را خلق كرده و ياخداوند به پيامبران خودعاليترين كلام ارتباطي راداده است.

- هم اينك زبان تركي عملا در بيشتر پروژه هاي بين المللي جا باز كرده است. به مطالب زير كه برگرفته ازمجله New Science چاپ امريكا و مجلهinternational languages چاپ آلمان است،توجه نماييد:

- كليه ماهواره هاي هواشناسي و نظامي اطلاعات خود رابه زبان هاي انگليسي،فرانسوي و تركي به پايگاههاي زميني ارسال مي كنند.

- -پيچيده ترين سيستم عامل كامپيوتري os2/8 و معمولي ترين windows زبان تركي رابعنوان استاندارد و پايه فنوتيكي قرار داده است.

- كليه اطلاعات ارسالي از رادارهاي جهان به 3 زبان انگليسي،فرانسوي و تركي علايم پخش مي كنند.

- كليه سيستم هاي ايونيكي و الكترونيك هواپيماهاي تجارتي از سال 1996 به 3 زبان انگليسي،فرانسوي و تركي در كارخانه بوئينگ آمريكا مجهز مي شوند.

- كليه سيستم ها و سامانه هاي جنگده قرن 21 جي _ اس _ اف كه به تعداد 7هزار فروند در حال توليد است به 2 زبان انگليسي و تركي طراحي شده اند.


- مقايسه تيتروار دو زبان قدرتمند ايران يعني فارسي و تركي:

· فارسي داراي جايگاه 33مين گويش عربي(گويش:لهجه)است تركي داراي جايگاه سومين زبان زنده و توانمند است.

· پارسي در سرتاسر دنيا 60 ميليون دارد و تركي 360 ميليون متكلم دارد.

· پارسي  2500 سال قدمت دارد و تركي  7200 سال قدمت دارد.

· پارسي  4000 واژه اصيل دارد اما توركي  100000 واژه اصيل دارد.

· پارسي  60تا70 فعل اصلي دارد و توركي 3500 فعل اصلي دارد.

· پارسي  350 فعل غير اصلي داردو  توركي  24000 فعل غير اصلي دارد.

· پارسي  11 زمان فعلي دارد و توركي 46 زمان فعلي دارد.

· پارسي  7% از كلماتش ريشه دارند و توركي  100% از كلماتش ريشه دارند .

· پارسي در ايران زبان مادري قريب به 20 ميليون نفر مي باشد و توركي در ايران زبان مادري قريب به 30 ميليون نفر مي باشد.

· پارسي داراي 6 آوا مي باشد و توركي داراي 9 آوا((كاملترين آواي خلقت)) مي باشد.

· پارسي را بعنوان گلچيني شيرين و هنرمندانه از زبانهاي ديگر نيز ناميده اند و  توركي را بعنوان شاهكار زبان و ادبيات بشري ناميده اند.

· پارسي  بعنوان زبان شعر و شيريني نيز مشهور عالم اشت و توركي  بعنوان زبان استاندارد ارسال ديتاي((data)) رادارهاي جهان نيز مي باشد.

· پارسي داراي 97000 عنوان كتاب در دنيا است و  توركي نيز 450000 عنوان كتاب در دنيا دارد.

· متاسفانه پارسي تا كنون خط نگارش نداشته است و توركي صاحب اولين، دومين و سومين خط بشري است.

· پارسي  3 درجه صفت دارد و  توركي 5 درجه صفت دارد.

· پارسي داراي شاهنامه فردوسي است و  توركي داراي دده قورقود حماسه سرا و تاريخي است.

· پارسي عاري از قوانين آوايي است اما توركي داراي قوانين ملوديك بين اصوات و حروف است.

  طي يك دستور العمل اجرايي در تاريخ مه 1992 رسما از طريق همين موسسات به سازمان بين المللي يونسكو اعلام شده كه زبان تركي در كليه دانشگاهها و دبيرستانهاي اروپا و امريكا جزو كورسهاي رسمي مي شود.

اين مسئله هم اكنون در كليه دانشگاههاي اروپا و دانشگاههاي مطرح آمريكا اجراشده و دومين زباني است كه در حال تهيه تافل مهندسي دانشگاهي براي آن هستند. اما زبان فارسي رتبه 261 را به خود اختصاص داده است آن هم نه به عنوان زبان،بلكه به عنوان لهجه كه اين زبان را با ساختاري كه بتوان جمله سازي مفهومي ايجاد كند،شناخته اند و اگر روي اين مسئله كارجدي نشود،در يادگيري مثلا زبان انگليسي،تركي يا فرانسوي مشكل عمده اي ايجاد كرده و مي كند و مي بينيم كه فارسي زبانان براي يادگيري زبان انگليسي با مشكل عمده اي مواجه هستند.ولي ترك زبانان با مشكل يادگيري و تلفظ مواجه نيستند.اين مسئله به رفتارهاي مغز انسان برميگردد كه خود داراي بخشهاي دامنه داري است و اينكه بسياري از جملات فارسي براساس عادت شكل گرفته اند نه براساس فرمول ساخت و با اين وضعيت فرمول پذيري آن امكان دارد.

زبان تركي از ديد زبانشناسان زبانيست بغايت زيبا و اصيل كه ريشه اش به هزاران سال مي رسد . فرهنگ و ادبيات دنياي ترك بسيار باستاني و مشحون از اومانيزم عدالت خواهي و احترام به شخصيت و حقوق ملتهاي ديگر مي باشد. در رابطه با احترام به حقوق زن در بين تركها كه خود معيار مهمي جهت سنجش تمدن ملت هاست تنها ذكر اين واقعيت كفايت مي كند كه علاوه بر شيرزناني همچون"تومارخانم"كه گفته مي شود در جنگي كه بين وي و كوروش در حوالي رود جيهون درگرفت عادلانه پيروز گرديد. اولين سلاطين و رهبران زن دنياي اسلام چون"تركان خاتون" همسر ملكشاه سلجوقي _ "راضيه سلطان"(در دهلي-1236م) و "شجرالدر"( در قاهره-1250م)همگي از خانمهاي ترك مي باشند.

زبان تركي كه زبان عمومي ملتهاي ترك زبان ميباشد به لحاظ كثرت متكلمين آن در جهان پس از زبانهاي چيني هندي انگليسي اسپانيائي در جايگاه پنجم قرارمي گيرد. پس از فروپاشي نظام استبدادي شوروي و كسب استقلال تعدادي از ملتهاي ترك زبان اهميت زبان تركي نيز در سطح جهاني به طور محسوسي افزايش يافته است . متاسفانه ملتهاي ترك زبان تركستان آذربايجان وقفقاز كه طي قرون و اعصار متمادي در تمامي حوادث تاريخي و حيات مادي و معنوي بخش اعظم دنيانقش تعيين كننده و رهبري داشتند در طول 4-3 سده اخير درست در دوران خيزش علمي و فرهنگي اروپا تحت استيلا و فشارهاي غير انساني و فاشيستي استعمارگران روسي چيني و اروپايي سياهترين دوران تاريخي خود را گذرانده و مي گذرانند. امروزه بيماري خود كم بيني و كرنش در مقابل فرهنگهاي بيگانه گريبانگير بخشي از روشنفكران ما ميباشد.

Herman Vanbery مي نويسد:"زيبايي و كمال زبان تركي بدان پايه است كه جايگاه آن حتي از زبان عربي كه گفته مي شود:گويا از طرف زبانشناسان زبده اي ساخته و پرداخته شده سپس جهت استفاده در اختيار آنان قرار گرفته است نيز شامختر است". Man Muller معتقد است:"ابزار گرامري زبان تركي چنان منظم و قانونمند چنان كامل مي باشد كه اين تصور را به ذهن متبادر مي نمايد كه شايد بنا به رهنمود يك فرهنگستان از سوي زبانشناسان خبره ساخته و پرداخته شده و جهت استفاده ارائه شده باشد. زمانيكه ما زبان تركي را با دقت و موشكافي مي آموزيم با معجزه اي روبه رو مي شويم كه خرد انساني درعرصه زبان از خود نشان داده است.

كليه اطلاعات بالا از موسسه ائي.ام .تي(E.M.T) و آ.ام.ت (A.M.T)(درسال 2002 )كه در اروپا وآمريكاواقع شده و تحت بر جسته ترين زبان شناسان اداره مي شود گرفته شده است و همه ساله گزارش هاي زيادي را درباره زبانها منتشر ميكنند و كليه استانداردهاي زبان شناسي از اين ادارات كه دولتي هستند اعلام مي شود. به اطلاعات استخراجي از اين موسسه توجه كنيد.

گؤنده ر 100 درجه کلوب دات کام گؤنده ر
بؤلوم :
یارپاق لار :
 
   
 
Powerd By : ARZUBLOG.COM Theme Designer : MyTheme.ir